Kuća 457, 170 m2, 220.000 EUR

Ovdje bi Vi objavili Vaš detaljni opis i fotografije za svaku pojedinu nekretninu.

Pored predstavljanja na stranicama, nekretnine možete predstavljati i u katalogu

Ovo je ogledni primjer internet stranica izrađenih sa novim CMS-om naziva CMS WEB EXPRESS.

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

 LINK - Pogledajte kako izgleda administratorski dio