Usluge hostinga

Hosting je smještaj web stranica tj. cjelokupnog internet sadržaja na web server, tako da taj sadržaj bude dostupan svima koji koriste Internet. Web server je posebno računalo na kojem se nalaze web stranice i drugi internet sadržaj. Ukoliko želite imati svoje web stranice, morate imati pored samih stranica i prostor (hosting) gdje se te stranice postavljaju kako bi bile stalno dostupne svim korisnicima Interneta, a da bi se tim stranicama moglo pristupiti, one moraju imati i svoju adresu. Adresa web stranica naziva se domena. Kada su web stranice gotove, a da bi bile dostupne posjetiteljima, potrebno ih je staviti na specijalno računalo koje je danonoćno spojeno na Internet. Takva se računala nazivaju poslužitelji (serveri). Njihov dizajn nešto je drugačiji od klasičnog PC-a - posjeduju moćniji procesor, veću količinu memorije i diskova, bolje hlađenje, beckup sustave za slučaj kvarova...

Usluga smještaja stranica na web serveru naziva se web hosting. Cijena usluge ovisi o veličini prostora za podatke, a ovisi i o dodatnim uslugama. Dodatne usluge mogu biti npr. mail server koji omogućuje korištenje e-maila, da li je uključena podrška za baze podataka, da li je sustav baziran na Windowsima ili Linuxu, koja je brzina odaziva stranica, da li imate stalnu tehničku podršku...

Shared web hosting ili dijeljeni hosting je vrsta smještaja web stranica kod kojeg jedan fizički server i resurse toga servera dijeli više korisnika. Na takvoj hosting platformi svaki korisnik ima svoj dodijeljeni udio određenih servisa kao što su diskovni prostor, mjesečni promet, broj email računa, FTP računa, baza podataka i slično. Takav web hosting najekonomičnija je vrsta hostinga zbog toga što troškove fizičkog poslužitelja pokriva veći broj korisnika. Najveća prednost shared web hostinga je izuzetno niska cijena, zbog koje se većina korisnika odlučuje baš za ovu vrstu smještaja. Druga prednost je u tome što ne trebate sami održavati server i ne morate imati nikakva napredna tehnička znanja vezana uz to. Gotovo sve svoje potrebe možete riješiti kroz jednostavno upravljačko sučelje (control panel), pomoću kojeg možete lako postaviti web stranice na server, kreirati email račune i baze podataka.


Ovo je ogledni primjer internet stranica izrađenih sa novim CMS-om naziva CMS WEB EXPRESS.
Naravno da je ovo samo ogledni primjer, dakle: na Vašim stranicama biti će slike u zaglavlju koje Vi želite, u sadržaj (MENU) Vi ćete unijeti one kategorije i stranice koje Vi želite, Vi sami birate dizajn i sve druge elemente. S obzirom da je ovo ogledni primjer, na svim stranicama je ovaj isti tekst, no podrazumijeva se, da na Vašim stvarnim stranicama Vi ćete objavljivati one tekstove koje Vi želite. Ovdje je bitno za uočiti kako možete kreirati MENU sa sadržajem po kategorijama i potkategorijama kako bi pregledno objavili sve što Vi želite.