Registracija domena

DOMENE - Pojedini elementi globalnog informacijskog prostora, npr. pojedini WWW (web) poslužitelji, pojedina računala ili pojedine osobe danas su prepoznatljivi na Internetu po svojem nazivu (npr. www.poslovniforum.hr) ili elektroničkoj adresi (npr. info@poslovniforum.hr). Ključni dio svakog takvog naziva ili adrese uvijek čini Internet domena (npr. poslovniforum.hr).

Internet domena je tekstualna oznaka koja identificira skup uređaja ili internet servisa, povezujući ih u jedinstvenu administrativno - tehničku cjelinu. Domena se sastoji iz niza alfanumeričkih segmenata, razdvojenih točkama. Naziv domene može sadržavati znamenke (0-9) , pismo engleskog alfabeta (a-z) i crtica (-). Duljina naziva domene ne smije biti kraća od dva (2) , niti duža od šezdeset tri (63) znaka. Naziv domene ne smije sadržavati crticu na početku ili kraju.

Tko može registrirati besplatnu .hr domenu?
Besplatnu .hr domenu mogu registrirati pravne osobe osnovane po hrvatskom pravu (trgovačka društva, udruge…) te fizičke osobe koje obavljaju registriranu samostalnu djelatnost u RH (obrtnici, liječnici, odvjetnici, samostalni umjetnici, ugostitelji…)

Koja su ograničenja u nazivu besplatne domene?
Naziv domene za pravne osobe mora sadržavati registrirano ime ili registriranu kraticu imena evidentiranu u nadležnom registru. Naziv domena za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mora biti jednoznačno povezan uz identitet samostalne djelatnosti, te mora sadržavati naziv samostalne djelatnosti i ime i prezime ili dio imena i prezimena vlasnika ili naznaku vrste djelatnosti.

Tko može registrirati naplatnu .hr domenu?
Naplatnu .hr domenu mogu registrirati pravne osobe registrirane u RH (trgovačka društva, udruge, političke stranke i ostale organizacije s pravnom osobnošću), sve fizičke osobe s prebivalištem u RH i podružnice stranih tvrtki (uz suglasnost Povjerenstva za upravljanje .hr domenom).

Koja su pravila u nazivu naplatne .hr domene?
Nema uvjeta u nazivu domena, ali se ne mogu registrirati zaštićeni tehnički pojmovi, zemljopisna imena i generički pojmovi od interesa za informacijski prostor Republike Hrvatske.

Tko može registrirati .com domenu?
Za registraciju .com domena, ali isto tako i za druge strane komercijalne domene (.net, .biz, .info, .org...) ne postoje uvjeti kao za hrvatske domene, te domene može registrirati tko god želi, bez obzira da li to radi kao pravna osoba ili građanin za privatne potrebe. Te domene nisu besplatne, već se zakupljuju na period od po godinu dana. Nema papirologije, nema ograničenja u broju domena, nema ograničenja u nazivu. Osnovno pravilo kod tih domena je: tko prvi - njegova domena.

Zaključno:
Da bi Vaše stranice bile dostupne posjetiteljima na Internetu, prvi korak koji trebate učiniti je registracija domene. Na taj način svojoj stranici određujete internetsko ime i adresu prema kojem će ju Vaši posjetitelji pronaći u mnoštvu rezultata koje im nude tražilice. Drugi korak je zakup hostinga kako bi imali prostor za stalni smještaj Vaših stranica. Treći korak je izrada web stranica. Za kvalitetne web stranice preporučujemo Vam naše CMS stranice, CMS Web Express.

Internet domena je Vaše ime na Internetu i predstavlja adresu po kojoj Vaše stranice mogu pronaći svi korisnici Interneta. Poželjno je imati jednostavno i lako pamtljivo ime domene jer ono može igrati veliku ulogu u privlačenju posjetitelja na Vaše web stranice. Prednost je imati kratak i jasan naziv. Ukoliko u ovom trenutku nemate vlastite stranice već ih tek planirate izraditi, pravovremenom registracijom vlastite domene osiguravate da domenu neće registrirati netko drugi.