Broj računa i OIB

ŽIRO RAČUN ZA KUNSKE UPLATE

Broj kunskog računa: 2340009 - 1110088498
Otvoren kod: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
IBAN: HR11 2340 0091 1100 8849 8
U poziv na broj upisujete: HR 00 - Vaš OIB


PODACI ZA UPLATE IZ INOZEMSTVA

IBAN: HR11 2340 0091 1100 8849 8
SWIFT COD: PBZGHR2X
Bank: Privredna banka Zagreb, Branch; Riadria Rijeka
Account: 70010 - 035136
Name: Poslovni forum d.o.o.
Adress: RIJEKA CROATIA

- Uplatu možete izvršiti u svojoj domačoj valuti ili bilo kojoj drugoj valuti
- Ukoliko imate više opcija na raspolaganju, uplatu izvršite u EUR-ima
- Kod uplate obvezno naznačujete da Vi kao uplatitelj snosite sve troškove bankovnih transakcija
- Nije nužno da nam faksirate potvrdu o uplati, o primljenoj uplati obaviještava nas banka


Ostali podaci o tvrtki Poslovni forum d.o.o.

OIB: 32457319167
Registrirani prijevod tvrtke: BUSINESS FORUM, information technology and business services Ltd.
Pravni oblik; društvo s ograničenom odgovornošću
Registracija kod trgovačkog suda u Rijeci, registarski uložak broj 040175091
Temeljni akt: Izjava o osnivanju društva sastavljena je dana 09. kolovoza 2002. godine
Temeljni kapital 22.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava društva: Damir Međurečan, direktor
Matični broj Poslovnog foruma d.o.o.: 1657461