Vi ćete objaviti ono što Vi želite

Vi imate mogućnost u administraciji svojih CMS stranica, otvarati kategorije i potkategorije koje su vama stvarno potrebne kako bi kvalitetno i pregledno prikazali kompletnu svoju ponudu ili potražnju. Broj kategorija i potkategorija nije ograničen, Vi imate potpunu slobodu u uređivanju sadržaja.

Navigacija je izvedena u obliku padajućeg izbornika. Klikom na pojedini naslov kategorije otvara se padajući izbornik u kojem posjetitelj stranica može odabrati željeni članak. Sami možete otvarati neograničeni broj kategorija (poglavlja) i u svakoj kategoriji odnosno poglavlju možete dodavati neograničeni broj pojedinačnih stranica.

Radi preglednosti i mogućnosti unosa velikog broja naslova, kategorije odnosno poglavlja koje trenutno ne pregledavate su zatvorena. Klikom na drugo poglavlje, automatski se zatvara trenutno poglavlje i otvara sadržaj novog poglavlja.

Navigacija (menu) podržava i otvaranje potkategorija kako bi mogli što preglednije predstavljati svoj sadržaj posjetiteljima. To je tip navigacije sa tzv. stablom tj. "tree" koje je izvedeno po uzoru na svima nam poznatu navigaciju kroz mape (foldere) na vašem računalu pomoću Windows Explorera.

Pored predstavljanja na stranicama, nekretnine možete predstavljati i u katalogu. Pogledajte katalog.

OPIS KATALOGA - Glavne značajke

- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

 LINK - Pogledajte kako izgleda administratorski dio